LF2028: Nog maar net begonnen

We zijn nog maar net begonnen

Onvergetelijk. Een jaar lang droeg Leeuwarden-Fryslân de titel Culturele Hoofdstad van Europa. En wat is er, naast een uitpuilende culturele agenda, een hoop gebeurd in 2018. Er werden grenzen verlegd en bruggen gebouwd. Het bracht gesprekken en vernieuwing op gang. Tientallen organisaties, honderden projecten, duizenden vrijwilligers en miljoenen bezoekers lieten zich zien. Een onvergetelijk jaar waar we met recht grutsk ( Fries voor trots) op mogen zijn.

Nu bouwen we verder, want dit was pas het begin. We willen een nog mooier en beter Fryslân doorgeven aan de generatie van 2028. Er is dus werk aan de winkel. Daarom gaan we na het succesvolle culturele jaar aan de slag met de ‘legacy’. Dat doen we onder de naam Leeuwarden-Fryslân 2028. Met een uitgedunt team, maar minstens zo ambitieus…

Het hele verhaal lees je in de krant of digitaal.

 

Meet the fountains in 2019

De fonteinen van 11fountains sprankelen weer water in de elf Friese steden. Achter elke fontein schuilt een ander verhaal schuilt. De Kievit in Sloten zet je aan het denken over de vanzelfsprekendheid van schoon water. En de Walvis van Harlingen verwijst naar de invloed van de mens op het leven in zee. Met een reizende foto-expositie en diverse activiteiten ontdek je alle verhalen en krijg je een hele nieuwe kijk op de fonteinen te zien.

 

IDS! sjen sjoch sjoen

Tijdens het Culturele Hoofdstadjaar bracht Lân fan Taal ons dichter bij talen. De erfenis van dit hoofdprogramma is Obe, het podium voor literatuur, kunst en taal. Naast allerlei activiteiten voor jong en oud is hier tot en met 1 september ook de expositie ‘IDS! sjen sjoch sjoen’ van beeldhouwer Ids Willemsma te bewonderen. Het thema ‘kijken’ staat centraal en de expositie neemt de bezoeker mee in de wereld van de kunstenaar. Komt het zien!

 

Alle uitjes ontdekken? Bekijk de agenda!