Nationaal Vlechtmuseum én TIP Noordwolde dicht t/m eind mei 2020

De maatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft afgekondigd i.v.m. de bestrijding van het coronavirus worden gewijzigd. Na de voorjaarsvakantie mogen de kinderen wel weer naar school. Vooralsnog blijven alle andere maatregelen wel van kracht. Dit betekent dat de deuren van het Nationaal Vlechtmuseum en TIP Noordwolde voor het publiek gesloten blijven tot 20 mei 2020. We hopen dat het naleven van deze maatregelen er aan bijdraagt dat we u daarna weer zullen kunnen ontmoeten.