Touristisch Informatie Punt Noordwolde ook weer open per 2 juni 2020

Na ruim twee maanden gesloten te zijn geweest vanwege de pandemie van het coronavirus heeft het kabinet besloten dat culturele instellingen per 1 juni weer open mogen voor bezoekers. Voor het Touristisch Informatie Punt (TIP) betekent dit dat we per 2 juni 2020 om 10:30 uur er weer kunnen zijn voor gasten en recreanten die informatie zoeken.

Werkwijze van uw bezoek aan TIP:

  • Kom alleen naar het Toeristisch Informatie Punt (de beschikbare ruimte staat maximaal 1 bezoeker toe)
  • Als u het gebouw binnen komt desinfecteert u uw handen met de desinfectiegel die klaar staat voor gebruik.
  • Volg binnen in het gebouw de borden naar TIP
  • Houd 1,5 meter afstand tot onze medewerker (die houdt het ook in de gaten)
  • Bespreek wat u wilt en de medewerker zal uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
  • Folders e.d. zal onze medewerker voor u pakken en ze u aanreiken. Wilt u kaarten of boekjes of souvenirs uit onze winkel kopen dan laat onze medewerker die aan u zien, als u dat wenst. Pak in geen geval zelf folders of boekjes / kaarten om te bekijken (dit in verband met besmettingsgevaar).

We hopen u toch zo goed mogelijk te kunnen helpen. We wensen u een goede tijd als u in onze regio vakantie komt vieren.

 

Alleen samen krijgen we het coronavirus er onder !