Het Andere Friesland en de gasten... / Das andere Friesland und die Gäste...

Het Andere Friesland krijgt veel aandacht, en dat is natuurlijk prima. Want er is genoeg in Zuidoost Friesland te doen en te beleven.

Er zijn veel raakvlakken met de geschiedenis, veel bossen en natuurgebieden waar je rust en uitzichten kunt vinden. Veel wandel- en fietspaden om prachtige tochten te maken.

Om wat inspiratie op te doen zijn er nieuwe inspiratiekaarten beschikbaar !

Ook de fietskaart met beleefroutes is vanaf 1 februari 2023 te bestellen via de webshop of via een mail


Das andere Friesland bekommt viel Aufmerksamkeit und dass ist selbstverständlich gut. Es gibt in Südost-Friesland vieles zu tun und zu erleben.

Diese Region Frieslands hat viele Verbindungen zur Geschichte, es gibt viele Wälder und Naturgebieten wo sie Ruhe und Aussichten finden können. Viele Wander- und Radwegen um Ausfüge zu machen.

Um sich inspirieren zu lassen stehen neue Inspirationskarten zür Verfügung, kostenlos zu erhalen beim Besuch an Tourist Info Noordwolde.

Neuerscheinung

Fahrradkarte für ganz Südost Friesland in unsere Webshop oder per E-mail zu bestellen.

Touren auf der Torfroute (kostenlos ab zu holen beim Besuch an Tourist Info Noordwolde


The other Friesland gets a lot of attention and that is -of course- very good. In the South-Eastern part of Friesland there is a lot to do and to experience.

This part of Friesland has lots of connections to the history of land and its inhabitants, there are many woods and nature parks where you can relax and have lots to see. Many paths to wander or ways go by bike.

We have new INSPIRATION MAPS available (only not in English), you can become them free of charge at the office of Tourist Info In Noordwolde.