Heeft u evenementen die u graag op deze pagina vermeld zou willen zien? Stuur dan minimaal 14 dagen voor het begin een persbericht naar TIP Noordwolde.